เพลงมาร์ชเศรษฐบุตร

เศรษฐบุตรสุดประเสริฐเลิศวิไล เศรษฐบุตรเกรียงไกรกล้าหาญ
เศรษฐบุตรสามัคคีมีสัมพันธ์
เศรษฐบุตรยึดมั่นคุณธรรม 
พรหมวิหารสี่นั้นมั่งคง
ดำรงเมตตาสงสาร
กรุณาต่อผู้ทุกทรมาน
ภิบาลสุขสันต์ปวงชน
มุทิตามีจิตยินดี
สุขศรีเมื่อท่านสุขสม
ทุกคนครองใจเยี่ยงพรหม
อุเบกขาพานิยมยินดี
เขียวขาวเราเทิดไว้สูงยิ่ง
ประเสริฐสิ่งบริสุทธิ์ศักดิ์ศรี
เขียวขาวสดใสชื่นชีวี เป็นศรีเศรษฐบุตรสุดวิไลฯ

เพลง: มาร์ชเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ดาวน์โหลดเพลงนี้

เพลง: เศรษฐบุตรสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเพลงนี้

เพลง: เศรษฐบุตรบัวงาม

ดาวน์โหลดเพลงนี้

เพลง: เขียวขาวสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเพลงนี้

เพลง: ด้วยพรอันประเสริฐ

ดาวน์โหลดเพลงนี้