โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จัดกิจกรรม ค่ายหัวใจสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5