11 ธ.ค. 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ขอต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ผู้อำนวยการ ดร.เตือนใจ ปิ่นนิกร ด้วยความยินดียิ่ง