7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เป็นสนามแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี