วันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีการแสดงทางวิทยาศาสตร์ในพิธีเปิด และบูธกิจกรรม "ฉลาดรู้" "ฉลาดกิน" และ โซน "Sci หรรษา" ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าชมกิจกรรมอย่างมาก