13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562