17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา