ภาพบรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562