22-27 มีนาคม 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562