โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา