ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าการศึกษา พัฒนาเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2560