กิจกรรมโครงการอบรมเครือข่าย เยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์คลอง ประจำปี 2560 บรรยาพิเศษ "สุขภาพดี ชีวิตสดใส อนาคตก้าวไกล ตามแนวพระราชดำริ โดย ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์" องคมนตรีในรัชกาลที่ 9