กิจกรรมมองรางวัลเรียนเสริม ประจำปี 2559 และ รางวัลเรียนปรับพื้น ประจำปี 2560