พิธีประดับเข็มฯ ม.4 และเลี้ยงขอบคุณผลสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2559