กิจกรรมปฐมนิเทศ และค่ายคุณธรรม "แสงส่องใจ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560