กิจกรรมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประเภทวาดภาพระบายสี ม.ต้น เหรียญทอง 89 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ