มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล และฟุตบอล เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ