มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบผ่านโครงการเพชรเศรษฐบุตร ด้วยผลคะแนนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ “ยอดเยี่ยม"