พล.อ.ท.สนั่น พิทยาภรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ และ ผอ. รอง ผอ. ครู บุคลากร โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มอบสิ่งของ อาหาร ฯลฯ ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ ร.ร.บ.ด.๒ (สนง.สหวิทยาเขตเสรีไทย) 18 ม.ค.2560