จ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนให้นักเรียน เงินเรียนฟรี