รางวัลชนะเลิศประกวดวงโยธวาทิต(ประเภทเดินขบวนพาเหรด)