พิธีตักบาตรคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ