ภาพบรรยากาศเดินการกุศล"วันรวมใจลูกพระยาภักดี 103 ปี"