เด็กเก่งของเรา รางวัลชนะเลิศแข่งขันประกวดร้องเพลง ที่มีนบุรี