เด็กเก่งของเรา รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหา ภาษาอังกฤษ ที่ประเทศญี่ปุ่น