เด็กเก่งของเรา รางวัลชนะเลิศแข่งขันสวดมนต์ ที่เขตมีนบุรี