งานต้อนรับ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ นายเกษม วิจิโน คนใหม่