กิจกรรมเข้าค่ายบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เป็นกิจกรรมนักเรียนม.6 มีด้วยกัน 3 รุ่น