งานต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ดร.ประพนธ์ หลีสิน คนใหม่