The recruitment for foreigner teacher

คุณสมบัติ :
ติดต่อสอบถามหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่...

ฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคารภวณัฐ (ทางเข้าประตู 1 อาคารขวา)
โทรศัพท์ 0 2517 1230 หรือ 0 2517 5026 ต่อ 501
ในวันและเวลาราชการ