ประกาศประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติ :

รับสมัครเลือกสรรคบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คุณสมบัติ :
  • ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 (สมัครออนไลน์)
  • ดาวน์โหลด

รับสมัครเลือกสรรคบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คุณสมบัติ :

ประกาศยกเลิกรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คุณสมบัติ :

รับสมัครเลือกสรรคเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 (สมัครออนไลน์เท่า

คุณสมบัติ :
  • ในการรับสมัครใช้ช่องทางในการสมัครออนไลน์เท่านั้น!!!!
  • ดาวน์โหลด

รับสมัครเลือกสรรคเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 (สมัครออนไลน์)

คุณสมบัติ :
  • ในการรับสมัครใช้ช่องทางในการสมัครออนไลน์เท่านั้น!!!!
  • ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่...

ฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคารภวณัฐ (ทางเข้าประตู 1 อาคารขวา)
โทรศัพท์ 0 2517 1230 หรือ 0 2517 5026 ต่อ 501
ในวันและเวลาราชการ