การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

แจ้งความจำนงสมัครศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เพจ Facebook โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ NEW

การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ